SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1899  
BALLUN, m.?
Etymologi
[eg. en sannol. från nt. l. holl. härrörande biform till BALLONG; med afs. på formen jfr PAULUN o. PAVILJONG samt schablun, ä. form för SCHABLON]
(†) (stor) med luft fylld boll använd vid spel o. lekar; jfr BALLONG 1. Follis .. Ballun, wäderboll. Lex. Linc. (1640). Speel på Bållhuus, och Ballun. Risingh Kiöph. 96 (1669).
Ssg: BALLUN-SPEL. (†) bollspel. Til Ridderlighe öffningar höre .. Boll eller Balwnspel. L. P. Gothus Mon. pac. 275 (1628). Därs. 164.
Spoiler title
Spoiler content