SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1899  
BALNEOLOGISK bal1neålå4gisk l. -neo-, adj.
Etymologi
[jfr t. balneologisch, eng. balneological]
adj. till föreg. Balneologisk litteratur. Balneologiska studier vid Upsala vattenkuranstalt. Dovertie (1865; boktitel). NF 3: 685 (1879). Balneologiska utställningen i Frankfurt a. M. Kat. öfv. industriutst. i Sthm 1897, s. 250.
Spoiler title