SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BASUNERA bas1ɯne4ra, stundom -un-, äfv. -e3ra2, v. -ade.
Etymologi
[afl. af BASUN efter mönstret af de talrika verben på -era]
i förb.
BASUNERA UT1010 4. = BASUNA UT 2. Lenngren 158 (1796). Kamrer Strand .. sprang omkring på gator och torg, från krog till krog för att basunera ut och kommentera den stora nyheten. Hedenstierna Fru W. 135 (1890). En man .. hvilken på vers och prosa kunde basunera ut hans dygder. H. Schück i Nord. tidskr. 1894, s. 231. — jfr UTBASUNERA.
Spoiler title
Spoiler content