SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
BATTRAM bat3ram2, äfv. 40, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(batram Liljeblad, Retzius)
Etymologi
[uppkommet gm förvridning af BERTRAM; jfr biformen MATTRAM]
(föga br.) namn på vissa aromatiskt luktande syngenesister med kvastformig blomställning; jfr BERTRAM.
a) växten Pyrethrum Parthenium Sm. (Matricaria Parthenium Lin.). Fries Ordb. (c. 1870).
b) växten Tanacetum vulgare Lin., renfana. Renfana, Battram, Däsmegräs, Ölgräs, Tanacetum vulgare, Hela örten brukas ibland kläder för mal. Rothof 386 (1762). Liljeblad Flora 354 (1798; angifvet ss. br. på Dal). Retzius Fl. oec. 711 (1806).
Spoiler title