SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEDRIFNING, f.
(†) vbalsbst. till BEDRIFVA 5, 6; konkretare: (onda) tilltag, (onda) gärningar. Forsåth, manslagh och anner straffeligh bedriffningh mott gudz lagh. G. I:s reg. 4: 122 (1527).
Spoiler title
Spoiler content