SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEFLIMMA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. FLIMMA]
(†) begabba, bespotta. Att man allestädes .. förachtar, beflimar, och vppå thet höghsta förfölier .. Gudz Ord. P. J. Gothus Sal. 379 (1592). Dens. Rel. art. 397 (1603). Christspottare, hwilke haffua beflijmmat Gudz vthwalda Barn. Dens. Fast. 272 (1614).
Spoiler title
Spoiler content