SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEFLIT, sbst.
Etymologi
[bildadt till följ. med anslutning till FLIT l. efter mönstret af BEHAG o. d. i förh. till BEHAGA o. d.]
(†) flit, möda, bemödande, ifver. Til at fordre samma .. helsosama lärdom (dvs. Luthers lära) hijt in j sitt Konglige Rijke, sparde Hög: H. K. Maiet. hwarken omtankar, beflijt eller bekostningar. Svart Är. 78 (1560).
Spoiler title
Spoiler content