SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
BEOBAKTA, v.
Ordformer
(-achta)
Etymologi
[efter t. beobachten; se BE- o. OBAKTA]
(†) iakttaga, observera (för att ställa sig till efterrättelse); draga försorg om, ombesörja; sköta. Een Instruction för mig öfwer dee saaker iag i General Gouvernementet hade at beobachta. G. O. Stenbock i HSH 31: 328 (1662). At iag Flottans och Siöfolckets Conservation mig skulle låta högst wara anläget att beobachta. Dens. Därs. 358. Sitt ämbete .. beobachta. Växiö domk. akt. 1710, nr 147.
Spoiler title
Spoiler content