SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
BETRAKTELIG, adj.
Ordformer
(-trachtelighit (n.))
Etymologi
[jfr ä. t. betrachtlich, t. beträchtlich, till betrachten (se BETRAKTA, särsk. 1 b); jfr äfv. eng. considerable, fr. considérable]
(†) afsevärd, betydlig. Månge saker liggia förborgada, som hwarken medh hörande eller seende, vtan allenast medh theras läghenheet, kunna medh betrachtelighit försökiande, vthrättade warda. Fosz 273 (1621).
Spoiler title
Spoiler content