SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
BIKONTRAKT bi3~kontrak2t, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(föga br.) tilläggskontrakt, specialkontrakt. Där dette slutne contract blifver af Regeringen ratificeret, då vill fuller Erich Larsson låta opretta ett bijcontract. RP 4: 177 (1634). Däraf händer, at Soldaten .. aldrig är förnögd med hufwudlegan, som är 120 D:lr, utan måste Bonden medelst et annat Bicontract honom tilfreds ställa. Stadg. ang. landtmil. 3: 305 (1693). Björkman (1889).
Spoiler title
Spoiler content