SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
BIKOST bi3~kos2t, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(mindre br.) kost (af visst slag) som förtäres vid sidan af den hufvudsakliga o. som är mindre viktig l. användes i mindre kvantiteter än denna. Vi föreskrifva alltså såsom hufvudkost ägghvita, fett och tillåtna grönsaker och som bikost .. kolhydrat i den mängd toleransen anger. Pfannenstill Sockersj. 198 (1901).
Spoiler title
Spoiler content