SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BISENSATION bi3~sänsatʃω2n l. -aʃω2n, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
i sht filos. sensation som uppstår jämte en annan utan att framträda så tydligt som denna. Då vår hud beröres af ett föremål, uppstår utom sjelfva beröringssensationen äfven en bisensation, antydande beskaffenheten hos det ställe af huden, hvarpå intrycket skedde. Rein Psyk. II. 1: 369 (1891). Norström Den nyaste män. 56 (1906).
Spoiler title
Spoiler content