SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1918  
BOJARINNA boj1arin3a2 l. -ar-, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr t. bojarin]
bojariska. Till .. Tzarens barn sätties .. een Foster Moder, een Boiarinna gammal och ärligh Änkia. Barckhusen Cotossichin 21 (1669). En rysk öfverste K., hvilken fått mycket af denna världens goda genom att äkta en vallachisk bojarinna. GHT 1893, nr 115 B, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content