SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BRYNA, sbst.3, r. l. f.; l. BRYNAD, sbst.1, r. l. m.
Etymologi
[afledn. af BRUN, adj. (jfr FYLLA, sbst. : FULL); formen brynad har utvecklats ur bryna, som t. ex. RODNAD af RODNA]
(†) brun färg, brunhet; äfv. konkret: brun strimma o. d. (Anrättningen) sättes i vgnen, at thet tager en bryna öfver sig. Broocman Hush. 6: 31 (1736). Den sidan af kornen i axen, som vettat mot solen, .. (har) en liten brynad af 2 eller 3 liniers .. bredd. Grotenfelt JordbrMet. 123 (i handl. fr. 1751).
Spoiler title
Spoiler content