SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BYRGJA, v. byrgde, sup. böriet.
Ordformer
(bör- 1544 (: böriet, sup.))
Etymologi
[rotbesläktadt med BÄRGA; jfr fsv. upbyrghia samt AFBYRGJA]
(†) i fråga om skörd: bärga. The män j Sichem .. drogho vth på markena, och byrgde sina wijngårdar. Dom. 9: 27 (Bib. 1541). GR 16: 502 (1544).
Afledn.: BYRGD, f. (byrd Schenberg) [fsv. byrgþ] (†) (in)bärgning, skörd. Spegel 43 (1712). Schenberg (1739). jfr HÖBYRGD.
Ssg: byrgda-man, m. (byrd- Schenberg) (†) skördeman. LPetri Sir. 33: 17 (1561). Schenberg (1739).
BYRGSEL, sbst. (in)bärgning, bl. anträffadt i ssgn börsletid. (börssle-) (†) skördetid. ConsEcclAboP 86 (1657).
Spoiler title
Spoiler content