SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BYTES-.
Ordformer
(bytis- GR 17: 363 (1545: bytis honung))
Etymologi
[af t. beute, ihålig stock som tjänstgör ss. bikupa]
(†) i ssgr:
BYTES-BISTOCK. ihålig trädstam i hvilken (vild)bin ha sin boning; jfr HERRE-BISTOCK. GR 17: 363 (1545).
-HONUNG. jfr -BISTOCK. GR 17: 363 (1545).
Spoiler title
Spoiler content