SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BÅRA, f., anträffadt bl. i pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. (Dalarna) bårå; biform till BJÄRE]
(†) bjäre. Mon hon (dvs. häxan) båror har, som öka miölk och smör? Kolmodin QvSp. 1: 409 (1732).
Spoiler title
Spoiler content