SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
CENSORAT sän1sωra4t, äfv. -or- l. -år-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. censorat. Ordet är bildadt af föreg. efter mönster af sådana ordpar som t. ex. ASSESSOR o. ASSESSORAT]
(mindre br.) censorsämbete; censorstid; jfr CENSORSKAP. Tiberius ansåg censoratet ej tjenligt för sin tid. Callerholm Adam 1: 161 (1843). Benzelstjernas censorstid förflöt i det hela .. temligen lugnt och företer ej de slitningar, som äro utmärkande för efterträdaren N. Oelreichs censorat. L. Bygdén hos Benzelstjerna Censorsjournal XXVI (1884).
Spoiler title
Spoiler content