SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
CYTERISK syte4risk (cythe´risk Weste), äfv. CYTEREISK syt1ere4isk l. sy1t-, äfv. -räj4sk, stundom KYT- kyt- l. kyt1- l. ky1t-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. cytherisch, efter lat. cythereus, af gr. κυϑερήϊος, adj. till önamnet Κύϑηρα, lat. Cythēra]
(i sht i poesi) som har afs. på l. erinrar om Cytherea, dvs. kärleksgudinnan Venus l. Afrodite, stundom så benämnd på grund af den dyrkan som ägnades henne på ön Cythera (nu Cerigo); kärleks-, älskogs-; som står i sammanhang med l. påminner om l. hänför sig till Cythera. Cytheriske Hallar. A. Wollimhaus Vitt. 26 (1670). Utsigten af Mälarens Cytheriska stränder. Bellman 1: 14 (1794). Jag dig anropar, Cyteriska Drottning. Adlerbeth Ov. 269 (1818). Cytheriskt lena bojor. Stagnelius 1: 535 (1821). Den Cytheriska Venus anför redan dansskaror (i månens sken). Dahlstein Hor. 10 (1870, 1889).
Spoiler title
Spoiler content