SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
DABBFLUNDRA, f.
Etymologi
[sannol. bildadt af Linné af eng. dab, benämning på en flundreart, o. FLUNDRA. Det eng. ordets etymologi är oviss; måhända är det samma ord som DABB, sbst.2]
(†) flundrefisken Pleuronectes limanda Lin.; sandskädda. Linné Mus. reg. 77 (1754).
Spoiler title
Spoiler content