SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DAPUR, adj.
Etymologi
[af isl. dapr, yngre dapur (n. daprt, dapurt), upptaget på litterär väg]
(†) dyster, mulen, skum. Een Målare när han sit Wärk wil börja / Tå kan man intet strax hans besta Konst förspörja, / Ty han med Wattuferg it dapurt Arbeet wjsar / Thet han alt meer och meer med bettre Glantz uplyser. Spegel Guds verk 220 (1685). jfr Därs. l reg. samt Dens. Gl. (1712).