SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
DELTAGERSKA de3l~ta2gerska, f.; best. -an; pl. -or.
fem. till DELTAGARE; jfr DELTAGARINNA. Genossin .. socia, deltagerska. Dähnert 208 (1746). Genossin .. oder Mitgenossin, en deltagerska, medsyster, förbundssyster. Lind (1749; under genossin). — särsk.
1) (föga br.) motsv. DELTAGARE 2. Jag insåg, hvilket gagn jag i min verksamhet .. skulle kunna hafva af en god och trofast hustru ... Jag sökte — och en tid med orolig ifver — efter en sådan deltagerska i mina öden. Ljunggren Tre ber. 25 (1880, 1892).
2) motsv. DELTAGARE 4. Deltagerskan i hennes brott. Stagnelius 2: 96 (c. 1815). Dalin (1850). På kvällen vid 8-tiden samlas de unga deltagerskorna (i Lucia-vakan) med sina stora arbeten. Idun 1895, s. 388.
Spoiler title
Spoiler content