SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DESSUTOM däsɯ3tom2 l. des-, äfv. däs4-ɯtom1 l. 302, ngn gg 4~10 l. 3~20 (dessu`tom Weste), adv.
Ordformer
(ordet skrifves i ä. tid ofta ss. två ord. — thess- Lind (1749; under darneben); dess- (des-) Växiö domk. akt. 1692, nr 242, Tessin Bref 1: 72 (1751) osv.; jfr för öfr. DEN)
Etymologi
[af DESS- o. UTOM]
1) utom l. jämte l. utöfver den l. det l. de nu nämnda, utomdess, därförutom, därjämte, därtill, därutöfver, tillika; för öfrigt; jfr DESSFÖRUTAN I 1 a, DESS-FÖRUTOM 1, DESS-UTAN 1. Växiö domk. akt. 1692, nr 242. Om vintertiden borde samma Lector visa för ungdomen stenar, malmer och Fossilier, .. samt des utom äfven då föreläsa Physiologien. Linné Bref I. 1: 136 (1747). Mina pigor hafva annat at göra, än at ansa et onyttigt kreatur; dessutom har jag ju min lilla Favori, som skäller äfven så gällt .. som den bästa bandhund. Tessin Bref 1: 72 (1751). Napoleon tyckes ej bry sig om vårt öde och har dessutom för mycket annat att göra. Tegnér 5: 64 (1810). Oron i det nordiska lynnet .. yttrar sig (bl. a.) i .. en inbördes söndring; till hvilken dessutom det nordiska lynnet både genom sina fel och sina dygder är benäget. Geijer II. 1: 38 (1825). Hans (dvs. Tegnérs) inkomster voro små, enär han icke hade någon professorslön och dessutom måste afstå en del af inkomsten utaf sitt prebendepastorat. Ljunggren SVH 5: 143 (1891). C. R. Nyblom hos Schück o. Lundahl Läseb. 1: 96 (1901).
2) (†) därutanför; eljest; vid andra tillfällen. Om du kan, så laga at denna liksom den förra Hofdrägten endast får bäras inom Håfvet, och at Adelens Fruntimmer dessutom äro lika. SP 1779, s. 50. I dans cederar man touren åt sin granne immerfort, men så går ej dessutom til. Livin Kyrk. 129 (1781).
3) (†) utan den l. det l. de nu nämnda, dessförutan (se d. o. I 1 b), därförutan; jfr DESSFÖRUTOM 2 o. DESS-UTAN 2. Elliest kunna orden (hämnd, famn, slamra osv.) dessutom (dvs. utan inskjutande af b efter m-et) nogsamt förstås. Salberg Gram. 36 (1696). Så böra all Bud efterlefvas i Kärlekenom, och desutom böra de aldrig hållas. Borg Luther 2: 535 (1753).
Spoiler title
Spoiler content