SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DEVELOPPABEL dev1elopa4bel l. de1-, äfv. devel1- l. deve1-, äfv. -ω-, adj.
Etymologi
[jfr eng. developable, fr. développable, af développer, utveckla, utbreda, bildadt med dé- (lat. dis-, itu, isär, åtskils) ss. motsats till envelopper, inveckla (se under ENVELOPP)]
geom. om buktig yta: som kan utvecklas l. utläggas i ett plan. Smitt Om parallela curvor 6 (1859). Parallela Curvor måste vara belägna på en och samma Developpabla yta. Därs. 8. De linierbara ytor, på hvilka två successiva alstringslinier alltid äro i samma plan, kallas developpabla, emedan de kunna utvecklas i ett plan. Lindelöf An. geom. 247 (1864). NF (1879). Mellberg Bergroth Geom. 184 (1885).
Spoiler title
Spoiler content