SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1912  
DIKOTYLEDONISK dik1oty1ledå4nisk l. di1-, l. -åt-, l. -tyl1-, äfv. -dω4nisk, äfv. 0100—, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. dikotyledonisch]
(numera mindre br.) bot. adj. till DIKOTYLEDON, sbst., = DIKOTYLEDON, adj. Årsber. t. VetA 1823, s. 480. De första spår af dicotyledoniska vexter synas redan uti de äldsta sekundär-bildningarne. L. F. Swanberg i Jernk. ann. 1832, Bih. s. 99 (1833). Dikotyledoniska blad. Bot. notiser 1843, Lit.-bl. s. 18. G. Dalin (1871).
Spoiler title
Spoiler content