SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
DITTILL di4til, stundom di3t~til2, hvard. ngn gg dit4il resp. dit3~til2, adv.
Etymologi
[af DIT o. TILL; jfr d. didtil]
(numera mindre br.) lokalt, till DIT (B) I 1: (ända) dit; jfr DITINTILL 1. Dittill skall du gå, men icke vidare. Dalin (1850).
Anm. Om dittill dags se DITTILLDAGS.
Spoiler title
Spoiler content