SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
DITTILLDAGS di4til~dak1s, stundom 30~2, hvard. ngn gg dit4il~ resp. dit3il~, adv.
Etymologi
[sammansmältning af dit till dags (jfr DAGS 3); jfr HITTILLDAGS]
till DIT (B) II: intill den (nämnda l. åsyftade) dagen, dit(in)tills. (Att ett omodernt språk är komediens död,) det hade .. tydligen kunnat konstateras på den italienska komedien dittill dags. J. Vising i Nord. tidskr. 1894, s. 530.
Spoiler title
Spoiler content