SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1918  
DITTOGRAFISK dit1ogra4fisk l. -å- l. -ω-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr eng. dittographic]
språkv. adj. till DITTOGRAFI. Dittografisk skrivning av vokalerna i två grannstavelser. H. Pipping i Stud. i nord. filol. VII. 1: 9 (1915).
Spoiler title