SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
DRÖG- drø3g~.
Ordformer
(dröy- LMil. 1: 33 (1680: dröyläders Stöflar))
Etymologi
[sannol. till DRAGA, v.; jfr DRÖG, sbst.1, DRÖG, adj. o. sbst.2, samt DRÖJA, v.]
i ssgr.: drag-?; släp-?
Ssgr: DRÖG-LAPP. [namnet torde bero på att dröglappen ofta är så stor, att den släpar i gräset; jfr likbet. d. doglæp, eng. dewlap] hudfåll som hänger ned från bringan på vissa nötkreatursraser. Nilsson Fauna 1: 552 (1847). Bohm Husdj. 42 (1902).
-LÄDER. [sv. dial. dröglä(de)r, dröjlär; eg.: läder till remtyg?] (†) plattläder, sämskadt läder, smorläder. Ett Wagntygh til sex Hästar aff drögläder. SthmStadsord. 1: 113 (1654). LMil. 1: 34 (1680). En .. Reskoffert, öfverdragen med svart Drögläder. DA 1824, nr 77, s. 9.
-LÄDERS-HUD. (†) BoupptVäxiö 1738.
-LÄDERS-STÖFVEL. (†) LMil. 1: 33 (1680).
-LÄDERS-TYG. (†) remtyg af smorläder. Swarta dubbla Drögläders tyg med swarta Järn-Söljor. LMil. 1: 324 (1683). Därs. 2: 46 (1686).
Spoiler title
Spoiler content