SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
DYR, sbst., se DJUR, sbst.1