SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1918  
EFTERSAMLA, v. vbalsbst. -ANDE, -ING (Schultze Ordb. 3989 (c. 1755)); -ARE (Wikforss (1804; under nachsammler)).
Etymologi
[till EFTER- 8, sannol. efter t. nachsammeln o. nachlesen; jfr d. eftersanke, ävensom ä. eng. after-gathering, vbalsbst.]
(†) uppsamla l. hopsamla efteråt; särsk.: efter skörden hopsamla (kvarlämnade ax o. d.). (Lat.) Specilegium .. (sv.) eftersamlande. Cellarius Lib. mem. 187 (1699). Schultze Ordb. 3988 (c. 1755).
Spoiler title
Spoiler content