SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1918  
EFTERSIKT, sbst.1, r. l. f.
Etymologi
[efter t. nachsicht med anslutning till EFTERSE (se d. o. 5); jfr ä. holl. nazicht]
(†) tillsyn, eftersyn, uppsikt. Jag har .. låtit afgå alfvarsamma ordres, att, til förekommande af denna Lastbarhet, bruka en noga efftersickt. Växiö domk. akt. 1735, nr 625. Blott .. ej Emanuel .. får vänja sig att frukta sin informators eftersikt. E. G. Geijer (1799) i Sv. mem. o. bref 7: 6. Jernk. annal. 1851, s. 113.
Spoiler title
Spoiler content