SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERSKALV äf3ter~skal2v, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
svagare skakning l. darrning av jorden efter (o. ss. fortsättning av) ett jordskalv; motsatt FÖRSKALV. Af ingångna rapporter (angående jordskalvet den 23 oktober) framgår, att förskalf gjort sig förnimbara redan den 10 oktober samt att efterskalfven pågått ända hitintills. LD 1905, nr 8, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content