SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EMSER äm4ser l. (föga br. utom i ssgr) EMS äm4s, r.; best. -n, resp. -en.
(i sht vard.) elliptiskt för EMSER-VATTEN. Dricka emser för sin hosta. Ett glas emser och (varm) mjölk. Ems, ett varmt alkaliskt mineralvatten, som inkommer från Nassau på krus. Åstrand (1855).
Ssgr: A (mindre br.): EMS-PASTILJ, -SALT, -VATTEN, se B.
B: EMSER-BUTELJ.
-PASTILJ. (ems- NF (1881)) pastilj av källsalt ur naturligt emservatten. —
-SALT. (ems- 2 NF (1907))
-VATTEN. (ems- NF (1881)) (företrädesvis ss. medel mot strup- o. lungkatarrer användt) hälsovatten från mineralkällorna i Ems i Hessen-Nassau; äv. om artificiellt mineralvatten med samma sammansättning. Naturligt, artificiellt emservatten. Blanche Våln. 264 (1847).
Spoiler title
Spoiler content