SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ERBAREBOK, f.
Etymologi
[jfr t. urbarbuch, avkastningsbok, jordebok]
(†) generaljordebok över kronans årliga ränta? (Det första registret, som skall hållas i Kungl. Räknekammaren) kalles eth huffwed register eller Erbareboock. Civ. instr. 6 (1541).
Spoiler title
Spoiler content