SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
ERFYLLA, v.
Etymologi
[efter t. erfüllen; jfr ER- o. FYLLA, v.]
(†) fylla ut (ngt). Fournera .. guarnisonerna theres nödtorfft, och hwadh ther j feelltes .. sökia till att erfylla. HSH 38: 234 (1636). Carl XII Bref 290 (1702).
Avledn.: ERFYLLNING, f. (†) kompensation. RP 6: 224 (1636).
Spoiler title
Spoiler content