SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ERSPÖRJA, v. -spör, -sporde, -sport.
Etymologi
[efter (ä.) t. erspüren; jfr ER- o. SPÖRJA]
(†) spörja, förspörja. Adlersparre Hist. saml. 2: 224 (i handl. fr. 1648). VDArk. 1676, nr 308.
Spoiler title
Spoiler content