SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FAMOS famå4s, adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[av t. famos (studentspr.); av lat. famosus, ryktbar, beryktad, till fama, rykte (jfr DIFFAMERA); jfr FAMÖS]
(vard., mindre br.) präktig, förträfflig, ypperlig, storartad, ”glänsande”, ”överdådig”. Scholander 3: 117 (1864). Han är en famos viraspelare. Benedictsson Ber. 50 (1886). Det var skönt och bra därute (på utvärdshuset), köttet famost, Cliquoten kall. Hedenstierna Svenssons 220 (1903).
Spoiler title
Spoiler content