SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FENIER fe4nier, m.; best. -n; pl. =; förr äv. FENIAN, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-ian 1865. -ier 1865 osv.)
Etymologi
[efter eng. fenian, bildat till fornir. féne, ett av namnen på det gamla irländska folket, under påvärkan av fornir. fiann, namn på en i den iriska sagohistorien berömd skara kämpar]
medlem av ett i sht i Förenta Staterna under senare delen av 1800-talet utbredt hemligt förbund l. brödraskap som avsåg att gm revolutionära medel störta det engelska väldet i Irland, irländsk revolutionär. AB 1865, nr 235, s. 2.
Ssgr: FENIER-, förr äv. FENIAN-CHEF. AB 1865, nr 236, s. 3.
-RÖRELSE(N).
Avledn.: FENIANISM(EN), r. fenierrörelsen o. dess principer o. innebörd. AB 1865, nr 226, s. 3.
FENISK, förr äv. FENIANSK, adj. AB 1865, nr 222, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content