SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FERENTIN, sbst.
Ordformer
(ferendiner 1716. ferenti(j)n 16791699. ferrentiner 1739)
Etymologi
[av fr. fer(r)andine, f., avledt av Ferrand, namn på uppfinnaren, en fabriksidkare från Lyon]
(†) ett slags sidentyg med inslag av ylle l. bomull. BoupptRArk. 1679. FörordnConsumtionsafg. 1739, s. A 4 b.
Ssgr (†): FERENTINS-JACKA. BoupptRArk. 1699.
-NATTKJORTEL. BoupptRArk. 1699.
Spoiler title
Spoiler content