SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FIXERINGSBILD fikse3riŋs~bil2d, i sht förr äv. FIXERBILD fikse3r~bil2d, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom d. fixerbild efter t. vexierbild, till vexieren (jfr FIXERA, v.2 3); ofta uppfattat ss. hörande till FIXERA, v.1]
skämtbild så beskaffad att i densammas egentliga teckning en figur är dold som det gäller att söka upp; stundom bildl. Tre fixérbilder. Hemmet 1893, s. 496. AllerFamJ 1894, s. 128 (: Fixeringsbild). Detta program (dvs. det liberala försvarsprogrammet) .. är en enda stor fixeringsbild. RiksdProt. 1911, 2K. nr 21, s. 55.
Spoiler title
Spoiler content