SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FLOSS flos4, sbst.1, n.; best. -et.
Etymologi
[efter t. fluss, flusseisen l. flosseisen med samma bet. (se FLUSS, sbst.1—2)]
(i fråga om utländska förh., numera föga br.) bärgv. om smälta av färskat tackjärn för framställning av smidesjärn o. stål. Rinman (1788). Dalin (1851). Kindblad (1871).
Ssgr (i fråga om utländska förh., numera föga br.; bärgv.): FLOSS-HÄLL. om varje särskild av de tackor till vilka det från ”flossugnen” utrunna tackjärnet samlats. Rinman 1: 498 (1788).
-UGN. [efter t. flussofen, floss-] ugn vari smältning till ”floss” försiggår. Rinman 1: 523 (1788). JernkA 1845, s. 234 (gm tryckfel: florsugnar).
Spoiler title
Spoiler content