SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FLOX flok4s, sbst.1, r. l. m. (f. Lundell); best. -en; pl. (föga br.) -ar ((†) -er Weste (1807)).
Ordformer
(flox 1907 (: floxört) osv. flocks 17451838. floks 1777 (: Floksgräs). flåks 1798)
Etymologi
[trol. abstraherat ur ssgn FLOX-ÖRT, sannol. eg. en ssg till FLOCK, sbst.4]
sammanfattande benämning på arter av örtsläktet Eupatorium Tourn.; i sht om den i Sverge ss. vild förekommande arten Eupatorium cannabinum Lin., floxblomster. Linné Fl. nr 665 (1745).
Ssgr: FLOX-BLAD. Flocksblad med Rötterna och Jordkronor, in- och utvärtes brukade, synas vara påliteligare (mot svullnad än t. ex. etternässlor). Haartman Sjukd. 341 (1765).
-BLOMSTER. bot. flox. Hartman ExcFl. 124 (1866).
-GRÄS. (†) floxblomster. Haartman Sjukd. 301 (1765). PH 11: 284 (1777).
-ROT. Haartman Sjukd. 176 (1765).
-ÖRT. [jfr d. floksurt] floxblomster. Franckenius Spec. B 1 b (1659).
Spoiler title
Spoiler content