SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FODER 4der, sbst.3, n.; best. fodret ((†) foderett GR); pl. =.
Etymologi
[jfr fd. fothær; av mnt. vōder, vōr, vagn, vagnslast, l. t. fuder, vagnslast, stort våtvarumått (fht. fuodar), motsv. holl. voer (mnl. voeder), eng. fother (feng. fōþor); av ovisst urspr.]
(numera bl. i fråga om ä. l. utländska förh.) mått för flytande varor (särsk. vin), i Sv. räknat = 4 oxhuvud l. 6 åmar l. 360 kannor l. 942,2 liter. GR 22: 459 (1551). Sextijo Foder wijn. HSH 29: 306 (1634). Falkman Mått 2: 26 (1885).
Ssg: FODER-TALS, adv. (†) i ”foder”. Dee som handla medh sådanne Drycker, Åhme- Oxhöfde- Pipe- eller Fodertahls. OrdnTapAccijs. 1658, s. A 3 b.
Spoiler title
Spoiler content