SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FRASEOLOG fras1eolå4g l. -ål-, äv. fra1s-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet phr-)
Etymologi
[bildat till FRASEOLOGI efter mönstret av sådana ordpar som FILOLOG : FILOLOGI, TEOLOG : TEOLOGI]
(föga br.) person som utmärker sig gm vackra fraser, frasmakare. Den svulstiga skrifarten, de sökta vändningarna, förråda phraseologen. LittT 1797, s. 81. PT 1904, nr 216 A, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content