SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FRUBISKEN, m.
Etymologi
[av nt. frubisken, frukost, av fra (se FRO) o. bisken (se BISKEN); jfr t. frühbisschen]
(†) frukost (jfr d. o. b). (Lejonet) togh .. först Renika .. och förtärde honom til en frubisken, och togh sädan Åsnan .. och giordhe ther medh sijna fulkomligha måltidh. Balck Es. 218 (1603).
Spoiler title
Spoiler content