SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FRÅNA, v., pr. sg. -ar; l. FRÅNAS, v. dep. vbalsbst. -ING.
Etymologi
[avledn. av FRÅ, adj.]
(†)
1) vara l. bliva ivrig; bl. i avledn. FRÅNA, sbst., FRÅNAD.
2) bliva upplivad, vederkvickas; kvickna till; särsk. i fråga om lindringen i en sjuks tillstånd omedelbart före döden. H. M. (är) nu någre dagar tär efter blifvin vidh någon fråningh, likesom siukan hade velatt vändtt sig till bättringh. HH 20: 156 (c. 1565). Lind (1749). Weste (1807; angivet ss. mindre br.). Larsen (1865).
Särsk. förb.: FRÅNA l. FRÅNAS VID. (†) till 2: kvickna till. VetAH 1761, s. 245. Tholander Ordl. (c. 1870).
Avledn.: FRÅNA, r. l. f., l. FRÅNAD, r. l. m. (fro- 1643. frå- 16351865) (†)
1) till 1: iver; ”klåda”. At jag ifrigt för konster talar, bör ej endast tilskrifvas min medfödda konst-lystnad, som kunde af mången för en mig i synnerhet vidhäftande frånad anses. Tessin Bref 2: 184 (1754). jfr SKRIV-FRÅNAD.
2) till 2: vederkvickelse; lindring (i sjukdom). At han hafuer ded (dvs. fästet) .. ifråntaget (fienden), .. Ähr een liten fråna och wederquickelse ibland de andre olycker. AOxenstierna (1635) i HSH 34: 8. Icke sällan anmärkes .. i den sista perioden af .. (gula febern) en högst oväntad så kallad frånad, som har utseende af en fullkomlig bättring i sjukdomens förhållande. VetHLäk. VII. 3—4: 125 (1805). Larsen (1865).
Spoiler title
Spoiler content