SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRBINDERI- förbin1deri3~ l. fœr~.
Etymologi
(inom den militära sjukvården) i ssgr: förbands-.
Ssgr: FÖRBINDERI-ARTIKEL. i sht i pl.: förbandsartiklar. IllMilRevy 1904, s. 106.
-AVDELNING~020. om den på förbandsplatsen kvarstannande delen av sjukvårdspersonalen; motsatt: sjukbäraravdelning. SjukvFält 41 (1889).
-KARTUSCH. (†) förbandsväska. Tholander Ordl. (c. 1870).
-KISTA. (förr) till sjukvårdsavdelning hörande kista innehållande förbandstyg m. m.; jfr FÄLT-KISTA 2. SjukvFält 23 (1889).
-MANSKAP~02 l. ~20. (numera bl. tillf.); jfr -SOLDAT. SFS 1855, nr 73, s. 5.
-SOLDAT. dels (icke i officiellt spr.): sjukvårdssoldat tillhörande förbinderiavdelning, dels (förr): sjukvårdssoldat, ambulanssoldat. SFS 1855, nr 73, s. 4.
-STÄLLE. (†) förbandsplats. SFS 1855, nr 73, s. 8.
-VAGN. till sjukvårdsavdelning (av viss storlek) hörande fordon som är utrustat med för den första vården av sårade o. sjuka nödig materiell (kirurgiska instrument, förbandsartiklar m. m.). Tholander 1Ordl. (1847). SFS 1855, nr 73, s. 4. SjukvIInf. 1919, s. 5.
-VÄSKA. (icke i sv. officiellt spr.) förbandsväska; jfr -KARTUSCH. FFS 1889, nr 11, s. 40.
Spoiler title
Spoiler content