SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖREMAN, sbst.2, m.
Etymologi
[jfr mnt. vōrman]
(†) sidoform till FORMAN: körsven. Så går thet såsom enom sömnigom föreman, ther både wagn och hästar gå för sigh sielffua öffuer stock och steen. PErici Musæus 4: 59 b (1582).
Spoiler title
Spoiler content