SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRGÄTMIGEJ förjä1tmigäj4 l. fœr-, äv. 0302 l. 0400, r. l. f. (ESjöberg 20 (1820) osv.) ((†) n. VetAH 1810, s. 106, Wallin Vitt. 2: 187 (c. 1830)); best. -en; pl. = l. -er.
Ordformer
(förgätmigej (förgät mig e(i)j) Tillandz B 5 b (1683) osv.; förgät mig(h) icke Schroderus Comenius 134 (1639), Serenius Iiii 4 b (1757); förgät mig inte(t) Rudbeck HortBot. 110 (1685), Ugla PræfNæsg. 46 (1734). förgätejmig Franzén Skald. 1: 339 (1824), HforsMbl. 1833, nr 95, s. 1. förgät ej min Visb. 1: 175 (c. 1620). Anm. Tidigast har ordet anträffats i sv. i sin rent tyska form (BOlavi 4 b (1578; om destillat på Veronica Chamædrys l. möjl. Teucrium Chamædrys)), o. förvrängningar av denna äro spridda i sv. dial.: förgässmenikt Rydqvist SSL 5: 120 (1874), förgässmenick (-jäss-, -mi-) Dybeck Runa 1848, s. 28 (: en m(ycket) allm. förvridn.), Sundén Allmogel. 39 (1903; fr. Västergötl.), Lyttkens Växtn. 337 (1906; fr. Halland), förgäsmenicka Lyttkens Växtn. 1670 (1914; fr. Östergötl.); jfr förgät mig nick Iverus VestmFanerog. 59 (1877))
Etymologi
[liksom d. forgætmigej av t. vergissmeinnicht, motsv. eng. forgetmenot, fr. ne m'oubliez pas, ffr. (början av 1400-t.) ne m'oubliez mie. Tidigast (i ffr.) avser ordet Myosotis scorpioides, som på grund av sina blommors blå färg användes ss. symbol av troheten i kärlek. Redan i slutet av 1400-t. påträffas det dock i Tyskl. om den likaledes blåblommiga Veronica Chamædrys o. snart därefter (helt visst med förlust av den ursprungliga symboliska innebörden) om den då till samma släkte (”Chamædrys”) förda Teucrium Chamædrys (med brunröda blommor) samt (liksom i ä. eng.) om Ajuga Chamæpitys Schreb. (med gula blommor), alla tre använda i den äldre medicinen. Dalechamps Hist. gen. plant. 1160 (1586) uppgiver om den sistnämnda att den enl. somliga tyskars mening fått sitt namn på grund av sin obehagliga, envist i munnen kvardröjande smak]
1) benämning på det till familjen Boraginaceæ hörande växtsläktet Myosotis, särsk. arten Myosotis scorpioides (palustris) Lin. En ört växer i the gardhar, / hether För gät eÿ min, / huilcken then ädhel ört vårdhar, / hun giör godh öghonskin. Visb. 1: 175 (c. 1620). (Lat.) Echium Scorpioides. (Sv.) Förgät mig eij. Tillandz B 5 b (1683; om Myosotis arvensis). (Lat.) Echium aqvaticum .. (sv.) Wattu Skorpionsört, blå Stiernört, blå Ögnetröst, förgät mig icke. Bromelius Chl. 24 (1694; om Myosotis scorpioides). Linné Fl. nr 149 (1745). (Lat.) Myosotis arvensis. All. .. (sv.) Liten Förgätmigej, Liten Ögonblomma. Lyttkens Ogräs 37 (1885). En .. skogsbäck, där förgät-mig-ej-er kransade stränderna. Westermarck Ulr. 118 (1900). — i överförd o. bildl. anv. SvLitTidn. 1820, sp. 474. Förgätmigejers par. Gellerstedt 2Dikt. 126 (1881; om blå ögon). Du har ögats blå förgätmigej. Tigerschiöld Dikt. 1: 22 (1888).
Anm. till 1. Med anslutning till ’förgätmigej' förekommer förgätmigbums i vissa trakter som skämtsam benämning på småblommiga myosotisarter, särsk. Myosotis arvensis Lin. Iverus VestmFanerog. 59 (1877). Post Ogräsv. 32 (1891). Lyttkens Växtn. 337 (1906; fr. Halland).
2) i förb. vit förgätmigej om den till familjen Boraginaceæ hörande prydnadsväxten Omphalodes linifolia (Lin.) Moench. Fries SystBot. 55 (1891).
3) (†) benämning på vissa didynamister.
a) om den till familjen Scrophulariaceæ hörande växten Veronica Chamædrys Lin.; äv. i förb. oäkta förgät mig icke. (Lat.) Chamædrys .. (sv.) Förgät migh icke. Linc. N 1 a (1640). (Lat.) Teucrium Chamædrioides adsurgens: Chamædrys major, (sv.) Engie Gamander, oächta förgät mig icke. Linder FlWiksb. 37 (1716).
b) om den till familjen Labiatæ hörande växten Teucrium Chamædrys Lin., ädelgamander. (Lat.) Teucrium verum. (Sv.) Förgät mig inte. Rudbeck HortBot. 110 (1685). Ugla PræfNæsg. 46 (1734).
Ssgr (till 1): FÖRGÄTMIGEJ-BLÅ, adj. Förgätmig-ej-blå ögon. Westermarck Ulr. 116 (1900).
-BUKETT.
-ÖGA. vanl. i pl. om ögon av ren, klar blå färg. Hon (såg) ett ögonblick på honom med sina förgätmigej-ögon. Rönnberg Bredbolstad 113 (1907).
Spoiler title
Spoiler content